วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
วิสัยทัศน์
  • ภายในปี 2563, บริษัท วัตคินสัน คอนสตรัคชั่น อิควิปเมนท์ จำกัด จะเป็นผู้นำในระดับแนวหน้าของผู้ให้บริการและจัดจำหน่ายเครื่องจักรหนักแบบครววงจร อีกทั้งคุณภาพของเครื่องจักรที่เป็นเลิศ หรือการบริการอย่างมืออาชีพ รองรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและเหมืองแร่ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี.

พันธกิจ
  • จัดหาหรือจัดเตรียมเครื่องจักรหนักและบริการแบบมืออาชีพด้วยความรวดเร็วแม่นยำ
  • ปฏิบัติต่อลูกค้าเปรียบเสมือนคนพิเศษ ทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงการบริการที่เกินความคาดหมาย
  • มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ และพัฒนาการบริการ ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า