คณะผู้บริหาร บ. วัตคินสัน ให้การต้อนรับผู้สื่อข่าวสายอุตสาหกรรม | ข่าวสาร
คุณอติพงศ์ พงศ์หว่าน ที่ปรึกษาอาวุโส และคุณ กมลวัฒน์ วีรศุภกาญจน์ ประธานฝ่ายปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ ผู้สื่อข่าวสายอุตสาหกรรม คุณสุรีย์พร วงศ์ศรีตระกูล ในโอกาสเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารในมุมมองการดำเนินธุรกิจ และวิสัยทัศน์ในการนำองค์กรสู่การเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อตีพิมพ์ลงในหนังสือฉบับพิเศษ “100 ENGINEERS” ในโอกาสครบรอบ 15 ปี วารสาร “Engineering Today”

Image Gallery