การอบรม CASE Commercial Product ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 | ข่าวสาร
การอบรม CASE Commercial Product ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริษัท วัตคินสัน คอนสตรัคชั่น อิควิปเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นการอบรมของภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยมีประเทศที่เข้าร่วมได้แก่ ไทย, เวียดนาม, กัมพูชา, พม่า, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์และไต้หวัน

Image Gallery