วัตคินสัน เข้าพบลูกค้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 | ข่าวสาร
คณะผู้บริหารและผู้แทนขายเข้าเยี่ยมเยียนลูกค้า เพื่อมอบของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560